شانزدهمین کنگره بین المللی انجمن جراحان فک و صورت ایران

شانزدهمین کنگره بین المللی انجمن جراحان فک و صورت ایران


شانزدهمین کنگره بین المللی انجمن جراحان فک و صورت ایران

شانزدهمین کنگره بین المللی انجمن جراحان فک و صورت ایران


شانزدهمین کنگره بین المللی انجمن جراحان فک و صورت ایران

شانزدهمین کنگره بین المللی انجمن جراحان فک و صورت ایران


شانزدهمین کنگره بین المللی انجمن جراحان فک و صورت ایران

شانزدهمین کنگره بین المللی انجمن جراحان فک و صورت ایران


شانزدهمین کنگره بین المللی انجمن جراحان فک و صورت ایران

شانزدهمین کنگره بین المللی انجمن جراحان فک و صورت ایران

کلاس آموزشی پیزوسرجری

کلاس آموزشی پیزوسرجری دی ماه ۱۳۹۶

نمایشگاه پروتز

نمایشگاه پروتز در برج میلاد تهران زمستان ۱۳۹۶

غرفه نمایشگاه

غرفه شرکت سلامت نسل پارسیان | نمایشگاه پروتز در برج میلاد تهران زمستان ۱۳۹۶

نمایشگاه پریو

نمایشگاه پریو در هتل المپیک تهران پاییز ۱۳۹۶

اکسیدا 57

کنگره اکسیدا ۵۷ در تهران غرفه مشترک با ایمپلنت زیمر

expodental-italy

نمایشگاه Expodental ایتالیا غرفه Mariotti

کارخانه Mariotto

بازدید از کاخانه Mariotti در ایتالیا

IDS dmetec

IDS سال ۲۰۱۷ غرفه dmetec

 کارشناس فروش موتور ایمپلنت ارتباط مستقیم با کارشناس