اکسیدا 57

کنگره اکسیدا ۵۷ در تهران غرفه مشترک با ایمپلنت زیمر

expodental-italy

نمایشگاه Expodental ایتالیا غرفه Mariotti

کارخانه Mariotto

بازدید از کاخانه Mariotti در ایتالیا

IDS dmetec

IDS سال ۲۰۱۷ غرفه dmetec

 کارشناس فروش موتور ایمپلنت ارتباط مستقیم با کارشناس