• تهران ، میدان فاطمی ، بزرگراه شهید گمنام ، میدان گلها ، ساختمان پزشکان ویدا ، طبقه دوم ، واحد ۸

Parallax

Movedo provides 3 different parallax effects and a sensor to control it.

Vertical Parallax

This is the classic vertical Parallax effect, smooth and impressive.

Left to Right Parallax

Horizontal parallax effect for amazing sections with a left to right transition.

Right to Left Parallax

Horizontal parallax effect for amazing sections with a right to left transition.

Feel comfortable to check
Movedo’s parallax on devices.